Vaiko iki 14 metų sutartis dėl dalyvavimo stovykloje

 Mokinių nuo 18 metų sutartis dėl dalyvavimo stovykloje (Pasaka)

 Įsakymas dėl sutarčių dėl dalyvavimo stovyklose formų patvirtinimoDėl pinigų grąžinimo

Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti sutartį informuodamas Paslaugos teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki stovyklos pradžios ir susigrąžinti sumokėtus pinigus, pateikiant prašymą dėl sumokėtų pinigų grąžinimo su apmokėjimą įrodančiais dokumentais (prašyme nurodomas užsakymo numeris, vaiko vardas ir pavardė, apmokėjimo data, sumokėta suma,  pridedama apmokėjimo ar pavedimo kopija). Pinigai grąžinami tik į sumokėjusio asmens sąskaitą. Apie sutarties nutraukimą Paslaugų teikėją informavus vėliau nei likus 15 darbo dienų iki stovyklos pradžios, sumokėti pinigai negrąžinami.